Films & downloads

Inhoud: Film / Inspiratiemap / Filmpjes / Uniform Begeleidingsdocument / Affiche / Promofilm / Goede PraktijkenFilm
Doorloop in 18 minuten de verschillende stagefasen en laat je inspireren door interviews met mentors, stagiairs en stagebegeleiders. Begrijp je eigen stagesituatie beter dankzij herkenbare scènes. En doe je voordeel met handvatten voor een kritische blik op jouw stagepraktijk. Bekijk de film tijdens een vormings- of lesmoment. Samen met je medeleerlingen of stagementor. Alleen of in groep.

Download filmpje

Inspiratiemap
Laat je leiden door de inspiratiemap. 12 inspirerende fiches voor evenveel thema's binnen de verschillende stagefasen. Niet met mirakeloplossingen, maar met een aantal tips en tools om de stagekwaliteit te verbeteren. Een waaier van vragen brengt het gesprek op gang, polst naar jouw ervaringen, lokt discussies uit en brengt de mentor, stagebegeleider en stagiair dichter bij elkaar. Zo dagen de fiches je uit om je stagepraktijk kritisch te benaderen en om tot haalbare actiepunten te komen.
TIP: combineer de fiches met de film.

Download de inspiratiemap
Download onderdelen apart
Filmpjes
Uniform Begeleidingsdocument
Vanuit het werkveld komt de vraag om uniformiteit te brengen in stage documenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging en verpleegkunde. Voorzieningen werken met evenveel verschillende documenten als het aantal scholen, en dit voor telkens hetzelfde beroepsprofiel. Dit komt de kwaliteit en efficiëntie van de stagebegeleiding niet ten goede.

Hogescholen, HBO-5 instellingen en ziekenhuizen sloegen de handen in elkaar en kwamen tot een uniform begeleidingsdocument voor verpleegkundigen in de ziekenhuissector. Bekijk & download de documenten onder 'Tools & Tips' - Thema 7 Evaluatie.

Ook de provincie Limburg nam deze vraag op. Met EFRO-middelen werd een netwerking opgezet tussen de verschillende onderwijsnetten en de pedagogische begeleidingsdiensten. Stagebegeleiders uit de verschillende scholen brachten hun documenten samen en vergeleken deze met de bestaande beroepsprofielen en leerplannen uit de verschillende netten, met een hele dynamiek tot gevolg.

Het resultaat was een uniform rapporteringsysteem voor stagiairs uit verzorging (ouderzorg en kinderzorg) in heel Limburg, ongeacht de school of stageplaats van de leerling, met een uniforme ondersteund tot gevolg. Het project kreeg de naam Uni-form.


Uniforme documenten - concreet
 1. Uniforme stage-evaluatiedocumenten voor de 3de graad secundair onderwijs personenzorg:
  • verzorging,
  • gezondheids- en welzijnswetenschappen
  • organisatiehulp
  • jeugd- en gehandicaptenzorg
  • leefgroepenwerking
 2. Feedbackbladen die de procesbegeleiding van leerlingen op stage ondersteunt
 3. Activiteitenlijsten met het overzicht van de te verwachten activiteiten die leerlingen in het specifieke opleidingsjaar, op het specifieke moment in de opleiding en op de betrokken stageplaats mogen/ kunnen uitvoeren
 4. Het profiel van de stagebegeleider versus het profiel van de mentor specifiek voor de richting verzorging

Bekijk alles op www.stagedatabank.eu of direct naar de documenten.
Affiche

Je staat er niet alleen voor! Informeer je collega's en hang deze affiche op een goed zichtbare plaats.


Promofilm
Ontdek in 3 minuten hoe belangrijk een kwaliteitsvolle stage is! Sta niet stil bij wat verkeerd loopt, maar zoek uit hoe je zelf de stagekwaliteit verbetert. En ga aan de slag met de downloads hieronder.

Download promofilm
Goede praktijken
De thema's uit de film en de inspiratiemap sprokkelden we bij professionelen in de zorgsector.
Bekijk een aantal tips, good practices en mooie voorbeelden ter inspiratie. En kom tot actie!
Doe ook je voordeel met de tools en tips op deze website.