Nieuws

Presentaties infosessie 'preventie psychosociale risico's op het werk'Gepost op 18/12/2014 om 15u19

Laat u inspireren door deze voorbeelden!

Toezicht Welzijn op het Werk: wetgevend kader

Howest: morele stress bij zorgverleners in de ouderenzorg
Praktijkvoorbeeld: GVO
Praktijkvoorbeeld: Familiehulp + Familiehulp: Knipperlichtmeter verzorgenden
Praktijkvoorbeeld: Groep Ubuntu


Na de verwelkoming door gedeputeerde Vanlerberghe, kaderde Chris Halsberghe (Toezicht Welzijn op het Werk) het wetgevend kader voor de aanwezigen. Wat staat er in de wetgeving? Wat is er veranderd? Wie is er uit de organisatie betrokken bij dit beleid? Het zijn enkele van de vragen die hij duidde.

Dorine Coolen en Céline Baele (Howest) lichtten hun ESF-project ‘morele stress bij zorgverleners in de ouderenzorg’ toe. Niet alleen vertelden ze ons wat morele stress betekent, maar ook wat de gevolgen ervan zijn. Hun project wil niet allen de detectie en inventarisatie verbeteren, maar ook de acties ontwikkelen die onder meer morele stress aanpakken en de inperking ervan stimuleren.

Hoe kan men nu deze psychosociale risico’s gaan detecteren en hoe gaat men hiermee om? Het was tijd voor concrete voorbeelden uit de zorg!

De woonzorggroep GVO baseert zich op het boek ‘Gekkenwerk’ om de medewerkers uit de verschillende woonzorgcentra te betrekken in het beleid. Na een kennismaking met de 6 ‘ondeugden’ voor zorgverleners, ging elke projectgroep aan de slag met één ondeugd om met een eigen methodiek het thema concreet aan te kaarten in de organisatie.

Eén van de uitdagingen bij Familiehulp is dat de medewerkers bij de cliënt thuis werken en er weinig formeel contact is tussen enerzijds medewerkers en anderzijds collega’s en leidinggevenden. Met de knipperlichtmeter heeft Familiehulp een instrument voor handen om de draagkracht en de draaglast van verzorgenden in kaart te brengen. Zo wordt het duidelijk of de situatie van de medewerker het goed stelt (groen), of dat er bijsturing (oranje)  of dringend actie nodig is (rood)

De slotspreker van de avond was Nicolas Desmet van Groep Ubuntu. Hij had het onder meer over de uitdaging een beleid op te zetten rond preventie van burn-out. Het blijkt geen eenvoudige opdracht en één die zijn organisatie via trial and error ontwikkelt. Groep Ubuntu streeft er naar om, in samenwerking met de vakbonden, een concrete procedure uit te werken. De presentatie eindigde met de boodschap dat een goed HR-beleid medewerkers betrokken, gemotiveerd, geëngageerd en uitgedaagd houdt.